Wydarzenia Ekumeniczne

Tydzień Modlitw o Jedność 2023
14 stycznia 2023

„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17)

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

na terenie Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w 2023 roku

„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” zaczerpniętym z Księgi Izajasza 1,17 – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 roku. Tegoroczne materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Minnesoty (USA)

Akademia Ekumeniczna
11 stycznia 2023

Akademia Ekumeniczna w Katowicach zaprasza na pierwsze spotkanie w roku 2023.

12 stycznia, w Bibliotece Śląskiej przy Placu Rady Europy w Katowicach o godz. 17.00 

 

Wręczenie nagród
03 maja 2022

Ogłoszenie

Wręczanie nagród i wyróżnień z konkursu biblijno-ekumenicznego

Ekumeniczne Dni Biblijne 2022
27 kwietnia 2022

Ekumeniczne Dni Biblijne 2022 w Katowicach

Organizowane przez Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Archidiecezjalną Komisję ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Kościoła rzymskokatolickiego oraz Akademię Ekumeniczną w Katowicach

 

Odbędą się w dniach 1 – 9 maja, a ich Hasłem przewodnim są słowa „...tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę?” zaczerpnięte z Ewangelii Jana (J 6,37, PE).

Protokół skrót
23 kwietnia 2022

-Skrót- 

Protokół Komisji

Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

organizowanego w ramach Ekumeniczne dni biblijnych 2022

Konkurs 2022
06 marca 2022

Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblijnego
„...tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę” 
(J 6,37 BE)

Jak pisał niemiecki poeta Goethe (1794-1832) „Chociaż świat idzie naprzód, chociaż różne dziedziny poznania ludzkiego rozwijają się nadzwyczaj, nic nie zastępuje Biblii, która jest podstawą każdej kultury i każdej edukacji”.
Dlatego też serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie ekumeniczno-biblijno-plastycznym organizowanym podczas Ekumenicznych Dni Biblijnych przez Archidiecezjalną Komisję ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej

TYGODNIA POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2022
09 stycznia 2022

„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”

 

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 

Śląski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, styczeń 2022 r.

 

 

Pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”, zaczerpniętym z Ewangelii Mateusza (Mt 2,1-12), będzie przebiegał Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2022 roku.

Materiały do tegorocznych modlitw ekumenicznych przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu.

Nabożeństwo Ekumeniczne z okazji Modlitwy za Prześladowany Kościół
16 listopada 2021

Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół

WOLNI OD UPRZEDZEŃ. WOLNI OD PRZEMOCY
16 listopada 2021

Konferencja online "WOLNI OD UPRZEDZEŃ. WOLNI OD PRZEMOCY”

Akademia 18.11.2021
12 listopada 2021

Akademia Ekumeniczna w Katowicach zaprasza na kolejne spotkanie w czwartek, 18 listopada br.

Powrót do góry