Dla autorów

Do druku przyjmowane są oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane artykuły. Prosimy Państwa o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów pragnących publikować w naszym czasopiśmie:

Wytyczne dla Autorów: POBIERZ PDF | POBIERZ DOC
Guidelines for Authors: DOWNLOAD PDF | DOWNLOAD DOC

Zapora ghostwriting

Ghostwriting to nieetyczna praktyka polegająca na braku ujawnienia wkładu danej osoby lub grupy osób w powstanie artykułu naukowego. Ujawnienie takie powinno nastapić w formie umieszczenia danej osoby lub osób jako współautora/-ów lub w formie umieszczenia w tekście podziękowań.

Redakcja czasopisma, przeciwstawiając się takim nierzetelnym praktykom, stosuje w procesie wydawnicznym następującą procedurę:

  1. Autorzy nadsyłający teksty do publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji za pomocą dostępnego na stronie internetowej czasopisma formularza oświadczenia.
  2. W przypadku wykrycia przypadku ghostwriting redakcja nie przyjmie nadesłanego tekstu do druku oraz poinformuje właściwe podmioty (instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe) o zaistniałym zdarzeniu.
  3. Redakcja zobowiązuje autorów do informowania o ewentualnych źródłach finansowania, które przyczyniły się do powstania artykułu naukowego.

Pliki do pobrania

Oświadczenie Autora - POBIERZ W . DOC     |     POBIERZ W .PDF

Kodeks Etyki Pracownika NaukowegoPOBIERZ

Powrót
Powrót do góry