Redakcja

Redakcja i rada naukowa

Redakcja/Editorial Board:

Adam Palion (red. naczelny/editor in chief)
Tomasz Kalisz (z-ca red. Naczelnego/deputy editor in chief)
Agnieszka Dec-Michalska (sekretarz/secretary)

Kontakt:
redakcja@oecumenica-silesiana.pl

Rada naukowa/Advisory Board:

William H. Brackney (Wolfville, Kanada), Józef Budniak (Katowice) – przewodniczący, Pavol Dancak (Preszoów, Słowacja), Paweł Gajewski (Rzym, Włochy), Wojciech Hanc (Warszawa), Zbigniew Kadłubek (Katowice) – sekretarz Karol Karski (Warszawa), Józef Kozyra (Katowice), Józef Niesyto (Gdanńsk), Sławomir Pawłowski (Lublin), Beata Stuchlik-Surowiak (Katowice), Grazżyna Szewczyk (Katowice), Jerzy Szymik (Katowice), Tadeusz J. Zieliński (Warszawa).Adres Redakcji

ul. Pod Młynem 10B, 40-313 Katowice
tel. +48 691 191 202
e-mail: redakcja@oecumenica-silesiana.pl

Powrót
Powrót do góry