O Akademii

„Akademia Ekumeniczna” wyrosła z wieloletnich doświadczeń współpracy międzywyznaniowej i międzyreligijnej na Śląsku. Inicjatywa jej powołania pojawiła się w kwietniu 2015 r. na spotkaniu ekumenisty rzymskokatolickiego ks. dra Adama Paliona z ówczesnym dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach, prof. Janem Malickim.

Wykłady i spotkania, podstawowe formy działalności „Akademii Ekumenicznej” w gościnnych salach górnośląskiej książnicy rozpoczęły się w roku akademickim 2015/16 i trwają do dziś.Poświęcone są różnym zagadnieniom wielokulturowej i wielowyznaniowej mozaiki regionu. „Akademia” stwarza okazje do budowania wspólnoty, dyskusji i szacunku.

Każdy rok akademicki posiada temat wiodący, gromadząc raz w miesiącu w czwartkowe popołudnie uczestników spotkań z obszaru kultury, historii, religioznawstwa, filozofii czy teologii, prezentowanych przez prelegentów z kraju i zagranicy.

Każdemu wykładowi towarzyszy dyskusja kuluarowa przy śląskim kołoczu i kawie, co niewątpliwie buduje atmosferę wspólnoty, dialogu i poznania.
Całości organizowanego przez ks. dra Adama Paliona przedsięwzięcia patronują rzymskokatolicki metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc i przewodniczący śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła luterańskiego bp Marian Niemiec.

Powrót
Powrót do góry