WOLNI OD UPRZEDZEŃ. WOLNI OD PRZEMOCY
(16 listopada 2021)

Akademia Ekumeniczna w Katowicach nakonferencji „Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy w Zawierciu.

Jednym z jej gości będzie ks. dr Adam Palion, pomysłodawca i "rektor" Akademii. Organizatorem konferencji jest Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu, które zaprasza do udziału w jej obradach online.

Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach projektu „Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy”, współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze Środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Udział w konferencji, to wyjątkowa okazja, by wspólnie pochylić się nad takimi negatywnymi zjawiskami, jak mowa nienawiści, przemoc wynikająca z nienawiści czy nietolerancja.

Podczas konferencji będzie można wysłuchać wystąpień ekspertów z wielu dziedzin - m.in.: psychologa, prawnika (funkcjonariusza
ABW w stanie spoczynku), czy funkcjonariusza policji. Eksperci w trakcie swoich wystąpień będą przedstawiać sposoby i metody umożliwiające przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom. 

Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej można wysłuchać eksperckich prelekcji, natomiast w drugiej odbędzie się debata przedstawicieli trzech związków wyznaniowych, jako przykład dialogu budującego mosty porozumienia.
Udział w konferencji jest bezpłatny! Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w konferencji.
Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/282613813750277

Harmonogram konferencji:

Data: 25 listopada 2021r. (czwartek).
Początek o godz. 10.00.
Czas trwania: ok. 2 godziny.
Część I:

• 10.00 – rozpoczęcie i powitanie uczestników,
• 10.10 – wystąpienie psycholog Beaty Liwowskiej,
• 10.20 – wystąpienie prawnika Tomasza Plaszczyka,
• 10.30 – wystąpienie funkcjonariusza policji mł. insp. Krzysztofa Kazka;
Część II:
10.45 – debata z udziałem przedstawicieli trzech związków wyznaniowych:
• ks. dr Adam Palion (archidiecezja katowicka Kościoła rzymskokatolickiego, teolog ekumenista, redaktor naczelny czasopisma "Oecumenica Silesiana"),
• dr Jabbar Koubaisy (dyrektorOśrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie, Sekretarz Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w Polsce, Pełnomocnik Rady Imamów ds. Dialogu Międzyreligijnego przy Lidze Muzułmańskiej w RP, Prezes Muzułmańskiej Fundacji Pomocy),
• Włodzimierz Kac (Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach),
• Moderator dyskusji, Joanna Dziechciarz-Duda (pedagog, I Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu),
11.30 – pytania od uczestników,
11.50 – podsumowanie i zakończenie konferencji

Wstecz
Powrót do góry