Spotkanie, dialog i wspólna modlitwa
Wspólnota, dyskusja, szacunek

O nas

Inicjatywa „Oecumenica Silesiana” wyrosła z wieloletnich doświadczeń współpracy międzywyznaniowej i międzyreligijnej na Śląsku. W czasie jednych ze spotkań pojawił się pomysł j powołania do istnienia Akademii Ekumenicznej, jako miejsca budowania wspólnoty, dyskusji i szacunku. Pierwsze rozmowy dotyczące Akademii pojawiły się w kwietniu 2015 r. na spotkaniu ekumenisty rzymskokatolickiego ks. dra Adama Paliona z ówczesnym dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach, prof. Janem Malickim.

Wykłady i spotkania, podstawowe formy działalności „Akademii Ekumenicznej” w gościnnych salach górnośląskiej książnicy rozpoczęły się w roku akademickim 2015/16 i trwają do dziś. Poświęcone są różnym zagadnieniom wielokulturowej i wielowyznaniowej mozaiki regionu.

Każdy rok akademicki posiada temat wiodący, gromadząc raz w miesiącu w czwartkowe popołudnie uczestników spotkań na których prelegenci z kraju i zagranicy prezentują zagadnienia z zakresu kultury, historii, religioznawstwa, filozofii czy teologii. Każdemu wykładowi towarzyszy dyskusja kuluarowa przy śląskim kołoczu i kawie, co niewątpliwie buduje atmosferę wspólnoty, dialogu i poznania.
Całości organizowanego przez ks. dra Adama Paliona przedsięwzięcia patronują rzymskokatolicki metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc i przewodniczący śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła luterańskiego bp Marian Niemiec.

Z potrzeby dokumentacji niezwykle cennych wykładów i dyskusji odbywających się w ramach „Akademii Ekumenicznej”, po dwóch latach jej prężnego działania, zrodził się pomysł powołania czasopisma. Pierwszy numer półrocznika „Oecumenica Silesiana” ukazał się w 2018 r. Ekumeniczny charakter pisma przejawia się zarówno w treści zamieszczanych materiałów, jak i w składzie gremiów go tworzących, redakcji oraz rady naukowej. Ks. dr Adam Palion pełni funkcję redaktora naczelnego.

Wydarzenia Ekumeniczne na Śląsku

Akademia Ekumeniczna
20 października 2021

Akademia Ekumeniczna w Katowicach zaprasza na spotkanie na temat „Katolicy i muzułmanie na drodze dialogu – z perspektywy praktycznej”. Gościem spotkania będzie Krzysztof Kraus, wieloletni członek Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Więcej
Wystawa prac po konkursowych, Konkursu Biblijno Ekumenicznego
10 października 2021

Serdecznie zapraszam do zwiedzenia wystawy prac laueratów Konkursu ekumeniczno-biblijnego. Wernisaż odbędzie się w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach w dniach 12-24 października 2021.

Otwarcie wystawy 12 października (wtorek) o godz. 17.00.

Serdecznie zapraszam.

 

Więcej
Ekumeniczne Dni Biblii
19 kwietnia 2021
W dniach 18 - 24 kwietnia na Śląsku odbędą się Ekumeniczne Dni Biblii.
Ich hasło zaczerpnięto z Ewangelii Łukasza  „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec" (Łk 6:36, PE).

 

Więcej
Chrześcijanie o ekologii
07 marca 2021

Rozmowa o miejscu człowieka w przyrodzie oraz jego odpowiedzialności za środowisko naturalne, dała możliwość ponownego spotkania Judaizmu, Islamu oraz Chrześcijaństwa (gości, którzy wspierają działalność Akademii Ekumenicznej w Katowicach). Zapraszamy na film.

Więcej
Powrót do góry