(23 kwietnia 2023)

Ekumeniczne Dni Biblijne w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii

23-30 kwietnia 2023 r.

 

- niedziela, 23 kwietnia, godz. 17.00, nabożeństwo ekumeniczne w luterańskim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, ul. Warszawska 18, kazanie: ks. dr Adam Palion, delegat rzymskokatolickiego metropolity katowickiego ds. ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego.

Podczas nabożeństwa zostaną rozdane nagrody laureatom ekumenicznego konkursu plastycznego o tematyce biblijnej dla dzieci i młodzieży;

- poniedziałek, 24 kwietnia, w godz. 17.00-21.00, maraton biblijny w rzymskokatolickiej kaplicy pw. Św. Barbary przy Silesia City Center w Katowicach, ul. Chorzowska 109, wspólne czytanie starotestamentowych ksiąg Sędziów, Ezdrasza i Nehemiasza w przekładzie ekumenicznym;

-czwartek, 27 kwietnia, godz. 17.00, sympozjum biblijne w ramach Akademii Ekumenicznej w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, pl. Rady Europy, prelegenci: biblistka katolicka, s. dr hab. Joanna Nowińska i biblista protestancki, dr Leszek Jańczuk;

- niedziela, 30 kwietnia, godz. 15.45, nabożeństwo ekumeniczne w rzymskokatolickim kościele pw. św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej-Orzegowie, ul. Królowej Jadwigi 8, kazanie: diakon Dorota Obracaj, duchowna luterańska, transmisja internetowa: https://www.youtube.com/watch?v=ByhULZMc4Us.

Wstecz
Powrót do góry