Spotkanie, dialog i wspólna modlitwa
Wspólnota, dyskusja, szacunek

O nas

Inicjatywa „Oecumenica Silesiana” wyrosła z wieloletnich doświadczeń współpracy międzywyznaniowej i międzyreligijnej na Śląsku. W czasie jednych ze spotkań pojawił się pomysł j powołania do istnienia Akademii Ekumenicznej, jako miejsca budowania wspólnoty, dyskusji i szacunku. Pierwsze rozmowy dotyczące Akademii pojawiły się w kwietniu 2015 r. na spotkaniu ekumenisty rzymskokatolickiego ks. dra Adama Paliona z ówczesnym dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach, prof. Janem Malickim.

Wykłady i spotkania, podstawowe formy działalności „Akademii Ekumenicznej” w gościnnych salach górnośląskiej książnicy rozpoczęły się w roku akademickim 2015/16 i trwają do dziś. Poświęcone są różnym zagadnieniom wielokulturowej i wielowyznaniowej mozaiki regionu.

Każdy rok akademicki posiada temat wiodący, gromadząc raz w miesiącu w czwartkowe popołudnie uczestników spotkań na których prelegenci z kraju i zagranicy prezentują zagadnienia z zakresu kultury, historii, religioznawstwa, filozofii czy teologii. Każdemu wykładowi towarzyszy dyskusja kuluarowa przy śląskim kołoczu i kawie, co niewątpliwie buduje atmosferę wspólnoty, dialogu i poznania.
Całości organizowanego przez ks. dra Adama Paliona przedsięwzięcia patronują rzymskokatolicki metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc i przewodniczący śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła luterańskiego bp Marian Niemiec.

Z potrzeby dokumentacji niezwykle cennych wykładów i dyskusji odbywających się w ramach „Akademii Ekumenicznej”, po dwóch latach jej prężnego działania, zrodził się pomysł powołania czasopisma. Pierwszy numer półrocznika „Oecumenica Silesiana” ukazał się w 2018 r. Ekumeniczny charakter pisma przejawia się zarówno w treści zamieszczanych materiałów, jak i w składzie gremiów go tworzących, redakcji oraz rady naukowej. Ks. dr Adam Palion pełni funkcję redaktora naczelnego.

Wydarzenia Ekumeniczne na Śląsku

Wręczenie nagród
03 maja 2022

Ogłoszenie

Wręczanie nagród i wyróżnień z konkursu biblijno-ekumenicznego

Więcej
Ekumeniczne Dni Biblijne 2022
27 kwietnia 2022

Ekumeniczne Dni Biblijne 2022 w Katowicach

Organizowane przez Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Archidiecezjalną Komisję ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Kościoła rzymskokatolickiego oraz Akademię Ekumeniczną w Katowicach

 

Odbędą się w dniach 1 – 9 maja, a ich Hasłem przewodnim są słowa „...tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę?” zaczerpnięte z Ewangelii Jana (J 6,37, PE).

Więcej
Protokół skrót
23 kwietnia 2022

-Skrót- 

Protokół Komisji

Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

organizowanego w ramach Ekumeniczne dni biblijnych 2022

Więcej
Konkurs 2022
06 marca 2022

Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblijnego
„...tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę” 
(J 6,37 BE)

Jak pisał niemiecki poeta Goethe (1794-1832) „Chociaż świat idzie naprzód, chociaż różne dziedziny poznania ludzkiego rozwijają się nadzwyczaj, nic nie zastępuje Biblii, która jest podstawą każdej kultury i każdej edukacji”.
Dlatego też serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie ekumeniczno-biblijno-plastycznym organizowanym podczas Ekumenicznych Dni Biblijnych przez Archidiecezjalną Komisję ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej

Więcej
Powrót do góry