Spotkanie, dialog i wspólna modlitwa
Wspólnota, dyskusja, szacunek

O nas

Inicjatywa „Oecumenica Silesiana” wyrosła z wieloletnich doświadczeń współpracy międzywyznaniowej i międzyreligijnej na Śląsku. W czasie jednych ze spotkań pojawił się pomysł j powołania do istnienia Akademii Ekumenicznej, jako miejsca budowania wspólnoty, dyskusji i szacunku. Pierwsze rozmowy dotyczące Akademii pojawiły się w kwietniu 2015 r. na spotkaniu ekumenisty rzymskokatolickiego ks. dra Adama Paliona z ówczesnym dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach, prof. Janem Malickim.

Wykłady i spotkania, podstawowe formy działalności „Akademii Ekumenicznej” w gościnnych salach górnośląskiej książnicy rozpoczęły się w roku akademickim 2015/16 i trwają do dziś. Poświęcone są różnym zagadnieniom wielokulturowej i wielowyznaniowej mozaiki regionu.

Każdy rok akademicki posiada temat wiodący, gromadząc raz w miesiącu w czwartkowe popołudnie uczestników spotkań na których prelegenci z kraju i zagranicy prezentują zagadnienia z zakresu kultury, historii, religioznawstwa, filozofii czy teologii. Każdemu wykładowi towarzyszy dyskusja kuluarowa przy śląskim kołoczu i kawie, co niewątpliwie buduje atmosferę wspólnoty, dialogu i poznania.
Całości organizowanego przez ks. dra Adama Paliona przedsięwzięcia patronują rzymskokatolicki metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc i przewodniczący śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła luterańskiego bp Marian Niemiec.

Z potrzeby dokumentacji niezwykle cennych wykładów i dyskusji odbywających się w ramach „Akademii Ekumenicznej”, po dwóch latach jej prężnego działania, zrodził się pomysł powołania czasopisma. Pierwszy numer półrocznika „Oecumenica Silesiana” ukazał się w 2018 r. Ekumeniczny charakter pisma przejawia się zarówno w treści zamieszczanych materiałów, jak i w składzie gremiów go tworzących, redakcji oraz rady naukowej. Ks. dr Adam Palion pełni funkcję redaktora naczelnego.

Wydarzenia Ekumeniczne na Śląsku

Tydzień Trzech Kultur
25 lutego 2024

Od 26 lutego do 3 marca czekają na Was atrakcje łączące trzy kultury: żydowską, chrześcijańską i muzułmańską. 

Więcej
19 lutego 2024
Akademia Ekumeniczna zaprasza w lutym do auli "Parnassos" Biblioteki Śląskiej w Katowicach, pl. Rady Europy, na dwa spotkania z cyklu "Iskra Boga w sztuce":
- w czwartek, 29 lutego, wykład immama dra Abdula Jabbara Koubaisy'ego
Więcej
14 lutego 2024

Akademia Ekumeniczna zaprasza w lutym do Biblioteki Ślśąskiej w Katowicach, pl. Rady Europy, na dwa spotkania z cyklu  "Iskra Boga w sztuce":

w czwartek, 15 lutego, Wykład ks. dr. Mikołaja Dziewiatowskiego, proboszcza prawosławnego w Sosnowcu, pt. „Duchowe bogactwo i symbolika cerkwi”;

Więcej
11 grudnia 2023

Akademia Ekumeniczna zaprasza we wtorek, 12 grudnia o godz. 17.00 do aulii „Parnassos” Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy Placu Rady Europy na uroczystość z okazji żydowskiego święta Chanuka.

Więcej
Powrót do góry