Spotkanie, dialog i wspólna modlitwa
Wspólnota, dyskusja, szacunek

O nas

Inicjatywa „Oecumenica Silesiana” wyrosła z wieloletnich doświadczeń współpracy międzywyznaniowej i międzyreligijnej na Śląsku. W czasie jednych ze spotkań pojawił się pomysł j powołania do istnienia Akademii Ekumenicznej, jako miejsca budowania wspólnoty, dyskusji i szacunku. Pierwsze rozmowy dotyczące Akademii pojawiły się w kwietniu 2015 r. na spotkaniu ekumenisty rzymskokatolickiego ks. dra Adama Paliona z ówczesnym dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach, prof. Janem Malickim.

Wykłady i spotkania, podstawowe formy działalności „Akademii Ekumenicznej” w gościnnych salach górnośląskiej książnicy rozpoczęły się w roku akademickim 2015/16 i trwają do dziś. Poświęcone są różnym zagadnieniom wielokulturowej i wielowyznaniowej mozaiki regionu.

Każdy rok akademicki posiada temat wiodący, gromadząc raz w miesiącu w czwartkowe popołudnie uczestników spotkań na których prelegenci z kraju i zagranicy prezentują zagadnienia z zakresu kultury, historii, religioznawstwa, filozofii czy teologii. Każdemu wykładowi towarzyszy dyskusja kuluarowa przy śląskim kołoczu i kawie, co niewątpliwie buduje atmosferę wspólnoty, dialogu i poznania.
Całości organizowanego przez ks. dra Adama Paliona przedsięwzięcia patronują rzymskokatolicki metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc i przewodniczący śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła luterańskiego bp Marian Niemiec.

Z potrzeby dokumentacji niezwykle cennych wykładów i dyskusji odbywających się w ramach „Akademii Ekumenicznej”, po dwóch latach jej prężnego działania, zrodził się pomysł powołania czasopisma. Pierwszy numer półrocznika „Oecumenica Silesiana” ukazał się w 2018 r. Ekumeniczny charakter pisma przejawia się zarówno w treści zamieszczanych materiałów, jak i w składzie gremiów go tworzących, redakcji oraz rady naukowej. Ks. dr Adam Palion pełni funkcję redaktora naczelnego.

Wydarzenia Ekumeniczne na Śląsku

TYGODNIA POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2022
09 stycznia 2022

„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”

 

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 

Śląski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, styczeń 2022 r.

 

 

Pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”, zaczerpniętym z Ewangelii Mateusza (Mt 2,1-12), będzie przebiegał Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2022 roku.

Materiały do tegorocznych modlitw ekumenicznych przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu.

Więcej
Nabożeństwo Ekumeniczne z okazji Modlitwy za Prześladowany Kościół
16 listopada 2021

Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół

Więcej
WOLNI OD UPRZEDZEŃ. WOLNI OD PRZEMOCY
16 listopada 2021

Konferencja online "WOLNI OD UPRZEDZEŃ. WOLNI OD PRZEMOCY”

Więcej
Akademia 18.11.2021
12 listopada 2021

Akademia Ekumeniczna w Katowicach zaprasza na kolejne spotkanie w czwartek, 18 listopada br.

Więcej
Powrót do góry